Görme Engelliler

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapıldı.

Bilişim Teknolojileri dersi 5, 6 sınıflarda haftada 2 saat zorunlu ve 7,8 sınıflarda ise haftada 2 saat seçmeli oldu.

 

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ZORUNLU OLDU

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapıldı.

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/05/2013 tarihli ve 886487 sayılı teklif yazısı üzerine İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ortaokul kısmında, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 5 ve 6’ıncı sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararı ile İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapıldı.

Buna değişikliğie göre; Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi; ortaokulların 5 ve 6. sınıflarında haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler, 7 ve 8. sınıflarda da yine haftada 2 saat olmak üzere seçmeli dersler kapsamına alındı.

Fakat hala Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin normunun nasıl hesaplanacağı belirlenmemiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK), 5´inci ve 6´ıncısınıflarda bilişim teknolojileri ve yazılım  dersinin  zorunlu olması yönünde karar aldı.

 

TTK, ortaokulların haftalık ders çizelgesinde değişiklik yaptı. Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren 5´inci ve 6´ncı sınıflardan başlamak üzere kademeli  uygulamaya  konulacak değişikliklere göre, yabancı  dil  dersi  5´inci ve 6´ncı sınıflarda haftada 3 saat olacak. 5, 6, 7 ve8´inci sınıflarda haftalık seçmeli ders saati 6 ve haftalık toplam ders saati ise 35 olarak belirlendi.

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım  dersi ,  seçmeli   dersler  listesinden  çıkarılarak , haftada 2 s0aat olmak üzere zorunlu  dersler   arasına  alındı.

 

TTK Başkanı Emin Karip, AA muhabirine,  bilişim   teknolojileri   ve  yazılım  dersinin  zorunlu hale getirilmesiyle ,  çocukları   teknolojinin  tüketicisi değil üreticisi haline getirmeyi,  yeni   tasarımlar , fikirler ve   projeler  ortaya koymalarına  yardımcı  olmayı  sağlamayı  amaçladıklarını bildirdi.

 

Çocukların  temel yazılım mantığını kavramalarının önemine işaret eden Karip, bu  dersle   öğrencilerin analitik  ve  3 boyutlu düşünme,  girişimcilik   gibi  temel becerilerle  birlikte  çalışma, ortak fikir  ve  ürün geliştirme yönlerinin ön plana çıkacağını belirtti.

 

Karip, 5´inci ve 6´ncı sınıfta temel yazılım becerilerini kazanan öğrencilerin, 7´inci ve 8´inci sınfta bu dersleri seçmeli alabileceklerini kaydetti.

 

-Haftalık ders saati 35 olacak

 

Ders saatleriyle ilgili değişikliğe gidildiğini de belirten Karip, haftalık ders saatinin, 5´inci ve 6´ncı sınıflarda 36, 7´inci ve 8´inci sınıflarda ise 37 olduğunu hatırlattı. Özellikle ikili öğretim yapan eğitim kurumlarında, haftada bir gün 8 saat ders yapıldığını, bunun da uygulamada güçlükler ortaya çıkardığını dile getiren Karip, "Bu durumu dikkate alarak, seçmeli ders saatini haftalık 8 saatten 6 saate çektik. Böylece toplam ders saati 5, 6, 7 ve 8´inci sınıflarda 35 olarak düzenlendi. Böylece haftanın 5 günü, her bir gün 7 saat ders yapılarak, ortaokullarda eğitime devam edilecek" dedi.

 

-Yabancı dil ders saati 3 saat olacak

 

Karip, geçen eğitim yılında yabancı dil öğretiminin 2´nci sınıftan itibaren başlatıldığını, böylece yabancı dil dersi saatinde 2´inci sınıftan 8´üncü sınıfa kadar 4 saatlik artış sağlandığını vurguladı.

 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin 5´inci ve 6´ncı sınflara eklenmesi sebebiyle yabancı dil dersinin haftada 3 saat olarak düzenlendiğini kaydeden Karip, yabancı dil dersinde 8´inci sınıfa kadar 2 saatlik artış olduğunu dile getirdi.

 

-İsteyen okullar 10 saate kadar sosyal faaliyet yapabilecek

 

Okulların, şimdiye kadar, imkanları, çevre şartları ve öğrencilerin bireysel özellikleriyle ihtiyaçlarını dikkate alarak haftada 8 saate kadar çeşitli eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ya da sanatsal etkinlikler yapılabildiğini belirten Karip, artık daha fazla esneklik getirdiklerini, isteyen okulların bu tür faaliyetler için kullanabilecekleri zamanı 10 saate çıkardıklarını kaydetti.